Kontakt.


Svenskt Vatten AB

Box 14057
167 14 BROMMA
Tel: 08-506 002 00
Fax: 08-506 002 10
Allmänt: svensktvatten@svensktvatten.se
Support: vass@svensktvatten.se
Taxestatistik Karin Ols
Driftstatistik Karin Ols
Revaq Anna Vestling Anders Finnson
Biogas Lena Jonsson Anders Finnson
Hållbarhetsindex Karin Ols
Vattenverk Karin Ols
Reningsverk Peter Balmér Anders Finnson
Rörnät Hans Bäckman